УСТИНІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ПОСЛУГИ

Тип Є

Котли великої продуктивності, високого і надкритичного тиску відносяться до енергетичних і встановлюються в основному на ТЕЦ. Технічна характеристика зазначених котлів наводиться в спеціальній літературі. Основні параметри котлів типу Є наведені в таблиці.

Технічна характеристика парових котлів типу Є

Тип котла Продуктивність, кг/с (т/год) Тиск пари, МПа Стан або температура пари, 0С: Температура живильної води, 0 С
Е-0,4/9
Е-1/9-1
0,1112 (0,4)
0,28 (1,0)
0,9 Насичений 50
Е-4-14
Е-6,5-14
Е-10-14
Е-16-14
Е-25-14
Е-35-14
1,1 (4,0)
1,805 (6,5)
2,87 (10,0)
4,4 (16,0)
6,944 (25,0)
9,722 (35,0)
1,4 Насичений або перегрітий, 225 100
Е-50-14
Е-75-14
Е-100-14
13,89 (50,0)
20,83 (75,0)
27,78 (100)
1,4 225 100
Е-10-24
Е-25-24
Е-35-24
2,78 (10,0)
6,944 (25,0)
9,722 (35,0)
2,4 Насичений або перегрітий, 250 100
Е-50-24
Е-100-24
Е-160-24
13,89 (50,0)
27,78 (100)
44,44 (160)
2,4 250 100
Е-10-40
Е-16-40
Е-25-40
Е-35-40
Е-50-40
Е-75-40
2,78 (10,0)
4,4(16,0)
6,944 (25,0)
9,722 (35,0)
13,89 (50,0)
20,83 (75,0)
4,0 (40) 440 145

Примітка. У таблиці наведені типи котлів з камерними топками для спалювання твердого палива при сухому шлаковидаленні. Для позначення типів котлоагрегатів з іншими топками до зазначених позначенням додають індекси — Г, М — відповідно при спалюванні газоподібного палива і мазуту.